Apr 17, 2012 01:04 PM
Sleepninja - 16234 Posts


Synopsis

The drama depicts the adventurous life of Wang Zhao Jun, one of the Four Beauties of ancient China who were able to topple kingdoms because of their exquisite beauty. Wang is honored not only for her exceptional beauty, but also for her wisdom and spirit. And so, the power of women in a male dominated society begins to unfold.


Cast

Yang Mi as Wang Zhao Jun
Liu De Kai as Emperor Yuan
Cong Shan (丛珊) as Empress
Wei Zi as The Shepherd
Li Jian Qun as Cai Gu Gu
Zhang Zi Jian (张子健) as Zhang Zi Xian
Tu Men as Huhanye
Ren Tian Ye as Diao Tao Mo Ao
Chen Si Cheng as Wang Dun
Song Chun Li
Wang Si Yi (王思懿)
Pan Hong
Si Qin Gao Wa
Xia Fan
Lu Yong as General Li

Guests

Liu Xiao Qing as Guang Jie Yu
Yvonne Yung


Has anyone seen this, or do you plan to see it? I think it looks interesting.
Apr 17, 2012 01:04 PM
Sleepninja - 16234 Posts
Trailer
For more info on the legend: Four Beauties and Four Beauties in Ancient China
Apr 17, 2012 01:04 PM
Sleepninja - 16234 Posts
Now for some pretty pictures. The trailer and these pics make me want to give it a shot.
Apr 17, 2012 02:04 PM
WINDSONG - 495 Posts
Hmm, I like Yang Mi, I think I'm gonna watch it ^^ Thanks for the idea ;]