Yoon Eun Hye

Drama

Year
Title
#
Role
Rating
2017
40
Guest Role
N/A
2013
16
Na Mi Rae Main Role
6.6
2012
21
Lee Soo Yeon Main Role
8.2
2011
16
Gong Ah Jung Main Role
7.6
2010
16
Yun Eun Su Guest Role
7.8
2009
16
Kang Hye Na Main Role
7.2
2007
1
Go Eun Chan Main Role
8.0
2007
17
Go Eun Chan Main Role
8.4
2006
16
Lee Ji Hyeon Main Role
7.4
2006
1
Shin Chae Kyung Main Role
8.1
2006
24
Shin Chae Kyung Main Role
7.9

Films

Year
Title
Role
Rating
2016
Young Eun Hong Main Role
8.0
2015
Im Boon Bang Guest Role
7.8
2011
Yoo Min Main Role
6.5
2006
Han Min Joo Main Role
6.8