Eda Ryouhei

Fictional Character
Eda Ryouhei (Koi to Shukatsu no Danpa)
Played by: Shirasu Jin
Japanese Special: Koi to Shukatsu no Danpa

Weekly MyDramaList Support Goal

30%
Help Support MyDramaList