Kuang Tian Shi

Fictional Character
Kuang Tian Shi (Mu Guang Zhi Tong)
Played by: Victor Huang
Chinese Drama: Mu Guang Zhi Tong

Weekly MyDramaList Support Goal

17%
Help Support MyDramaList