Hoiku Tantei 25-ji - Hanasaki Shinichiro wa nemurenai!! (2015)
Hoiku Tantei 25-ji - Hanasaki Shinichiro wa nemurenai!! (2015)