Hatachi no Yakusoku (1992)
Hatachi no Yakusoku (1992)