Details

  • Last Online: May 28, 2019
  • Location:
  • Total Edits: 0 LV0
  • Roles:
  • Join Date: May 20, 2019

Recent Lists


Windykacja to nie jest to samo co egzekucja komornicza! odszkodowania Radom jednak cel windykacji jest bardzo podobny – służy odzyskiwaniu pieniędzy od dłużnika dla wierzyciela. Windykacja powinna stanowić pewne mediacje między firmą windykacyjną a dłużnikiem – przynajmniej w teorii.

Windykator reprezentujący firmę windykacyjną ma bardzo ograniczone prawa nałożone przez ustawodawcę. Windykator nie może zatem zająć żadnego dobra materialnego na poczet spłaty długu. Rolą windykatora jest nakłonienie dłużnika do spłaty zobowiązań i podpisania ugody.

Statistics

No data available

List Updates

  • No updates available