Details

 • Last Online: 26 days ago
 • Location:
 • Total Edits: 0
 • Roles:
 • Join Date: September 21, 2019

Friends

ʰᵘᵐᵃⁿ ᵗʳᵃˢʰ & ⁱᵈᵒˡ ᵉⁿᵗʰᵘˢⁱᵃˢᵗ ❀

立花慎之介。 アイナナ。 声優。 SMAP。

 →→ ꜱʜᴇ |²⁹ | ᴍᴇxɪᴄᴏ | ꜱᴘᴀɴɪꜱʜ

 • ʟᴏᴠᴇꜱ: ⁱᵈᵒˡⁱˢʰ⁷, ᵐᵒᵇᵃᵍᵉ, ᶜᵘᵗᵉ ᵍⁱʳˡˢ, ⁱᵈᵒˡˢ
  ꜰᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ɢᴇɴʀᴇꜱ: ˢˡⁱᶜᵉ ᵒᶠ ˡⁱᶠᵉ, ʲᵒˢᵉⁱ, ᶜᵒᵐᵉᵈʸ
  ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ:  _ᵖᵃʳⁱᵖⁱᵃ

Statistics

72d 11h 6m
ALL TIME
2,327 episodes, 273 shows
15d 9h 13m
ALL TIME
202 movies

List Updates