doram's 2023 Year In Review

54
Dramas Completed
30
Movies Completed
89
Ratings
6
Reviews
5
Comments
0
Votes

Dramas

Drama Time

483
Total Episodes
408
Total Hours
40.3
Per Month
34.0
Per Month
9.3
Per Week
7.8
Per Week

Watchlist Updates

Most Updates To Your Watchlist: July

Most Updates To Your Watchlist: Friday

Longest Streak Of Updates: 4 Days

Drama Attributes

Your Top Genres, Tags And Countries

Fuji TV Is Your Most Watched Network

Fuji TV 15 shows
Saikou no Rikon, Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai, Tenshoku…
TBS 12 shows
MIU 404, Kimi no Hana ni Naru, Vivant
TV Asahi 7 shows
Nichiyo no Yoru Gurai wa…, Hayabusa Shobodan, Keibuho…
NTV 7 shows
Brush Up Life, Inori no Karute: Kenshui no Nazotoki…

Movies

Movie Time

30
Total Movies
59
Total Hours
2.5
Per Month
4.9
Per Month
0.6
Per Week
1.1
Per Week

People

Thanks For A Great Year, doram!