How to continue:

1. Answer the question from the person before.
2. List your 2 favorite actors or actresses or the one you'd like the next person to compare  with the same gender  (male x male, female x female).

Let's start with :  Yang yang x Hu Yitian

Yang Yang 


Wallace Huo or Wang Kai

Wallace Huo

Yang Mi or Liu Yifei

Yang Mi

Zanilia Zhao/Zhao liying or Crystal Liu/Liu  Yifei

Liu Yi Fei

Angelababy or Dilraba Dilmurat

Angelababy


Janice Wu / Wu Qian or Shen Yue

its start with

mike he,

joe cheng

william chan,

li xian

li yefing

yang yang,

lu han

hu yi tian

so inlove to them  #xoxo

Janice Wu/Wu Qian

Deng Lun or Li Xian

Deng Lun

Jin Dong or Hu Ge?

Jin Dong

Ni Ni or Zhou Dong Yu?

zhou dongyu

li xian or xiao zhan?

xiao zhan

yang zi or yang mi?

Angelababy


Janice Wu / Wu Qian or Shen Yue

Janice Wu

Zhang Yu Xi or Fair Xing

Yang Yang 


Wallace Huo or Wang Kai