Eternal Love

Details

Statistics

 • Score: 9.1 (scored by 3,032 users)
 • Ranked: #15
 • Popularity: #373
 • Members: 6,546

Director

Main Role

Support Role

 • Ken Chang
  Zhe Yan
  Support Role
 • Zhang Vin
  Li Jing
  Support Role
 • Wang Xiao
  Si Ming
  Support Role
 • Yu Alan
  Bai Zhen
  Support Role
 • An Yue Xi
  Shao Xin
  Support Role
 • Zhang He
  Ling Yu [Mo Yuan's ninth disciple]
  Support Role
 • Huang Maggie
  Su Jin
  Support Role
 • Zhang Hummer
  Ah Li
  Support Role
 • Zhu Xu Dan
  Xuan Nu
  Support Role
 • Lai Yi
  Die Feng [Second prince of the Eastern Seas] / [Mo Yuan's senior disciple]
  Support Role
 • Liu Wayne
  Zi Lan
  Support Role
 • Huang Tian Qi
  Huo Qi Lin
  Support Role
 • Liu Xiao Ye
  Le Xu [Yang Cuo's wife/Ye Hua's mother]
  Support Role
 • Wang Ting
  Cheng Yu
  Support Role
 • Li En Sheng
  Bi Fang
  Support Role
 • Liu Mei Lin
  Zhi Yue [Ye Hua's cousin]
  Support Role
 • Ma Rui
  Fox Queen [Bai Qian, Bai Zhen and Bai Yi's mother]
  Support Role
 • Zhang Gong
  Fox King [Ruler of Qing Qiu Fox tribe/Bai Qian, Bai Zhen and Bai Yi's father]
  Support Role
 • Leng Hai Ming
  Bai Yi [Second son of the Fox King/Bai Qian's elder brother/Feng Jiu's father]
  Support Role
 • Chen Ke Fan
  Yuan Zhen [Shao Xin and Sang Ji's son]
  Support Role
 • Wang Xiu Zhu
  Miao Qing [Princess of the Eastern Seas]
  Support Role
 • Ren Tao
  Golden Lion Beast [Qing Cang's mount]
  Support Role
 • Yu Xuan Hong Hao
  Qie Yun
  Support Role
 • Yu Wen Tao
  Tian Shu
  Support Role
 • Yang An Qi
  Nai Nai
  Support Role
 • Mou Feng Bin
  Yang Cuo [Heaven Lord's first son/Ye Hua's father]
  Support Role
 • Wang Ruo Lin
  Sang Ji [Heaven Lord's second son]
  Support Role
 • Li James
  Lian Song [Heaven Lord's third son/Ye Hua's uncle]
  Support Role
 • Du Jun Ze
  Li Yuan [Demon Tribe's elder prince]
  Support Role
 • Zhang You Hao
  Mi Gu
  Support Role
 • Li Xin Yi
  Yao Guang
  Support Role
 • Jiang Kai
  Heaven Lord
  Support Role
 • Dai Si
  Yan Zhi [Demon Tribe's princess/Li Jing's younger sister]
  Support Role
 • Lian Yi Ming
  Qing Cang [Li Jing's father]
  Support Role
 • Shi Anson
  Ye Hua/Zhao Ge [Young]
  Support Role
 • Zhao Yan Song
  Father Shen
  Support Role